Read More
Uncategorized

הדבש באנט

? בוא נדבר על מותק, בסדר זה חומר מתוק, דביק, מורכב רק על ידי דבורים. במיוחד ממשקי api. הידועים כדבורת הדבש . כן, יש דבורים אחרות בעולם רוב האנשים עושים דבש, אבל בגלל הטבע הלא-חברתי שלהם,...

Read more

Family at craft fair table
Read More
Uncategorized

אירוע משפחתי מהנה

אירוע משפחתי מהנה לאחרונה קרה משהו ייחודי ונפלא בצפת. עיר הידועה בהיסטוריה שלה, המסתורין, והקבלה אירח אותו פעם ראשונה "יום כיף" עבור משפחות של ילדים צרכים מיוחדים. בחסות בית הספר נועם וממומן על ידי אלי...

Read more