Family at craft fair table
Read More
כללי

אירוע משפחתי מהנה

אירוע משפחתי מהנה לאחרונה קרה משהו ייחודי ונפלא בצפת. עיר הידועה בהיסטוריה שלה, המסתורין, והקבלה אירח אותו פעם ראשונה "יום כיף" עבור משפחות של ילדים צרכים מיוחדים. בחסות בית הספר נועם וממומן על ידי אלי...

Read more